Dyrevelfærd i landbruget

//

Med tiden er der heldigvis kommet fokus på dyrevelfærd i landbruget. Her indgår mange dyr – utroligt mange dyr. Det er både køer, grise, høns, får og mange andre dyr. Før i tiden havde man et andet forhold til denne slags. Der udnyttede man dyrene til vores forhold, uden at tænke lige så meget over, hvordan dyrene egentlig blev behandlet. I dag er vi langt mere oplyste, og vi har et behov for at handle langt mere etisk korrekt. Selvom vi har bevæget os længere væk fra at være i pagt med naturen, så har vi i dag helt omvendt et større behov for at føle, at vi behandler naturen, dyrene og miljøet helt, som vi bør – i overensstemmelse med lovgivningen, det personlige etiske ansvar og for at have en god samvittighed omkring måden, vi behandler alle disse på. At drive et landbrug er et kæmpestort ansvar, og det er da også et område, der med tiden er kommet mere og mere under skærpet belysning. Her har der været fokus på den miljøpåvirkning køer og marker kan have, og hvordan man kan bevæge sig væk fra dette. Ligesom der er et stigende fokus på, hvordan dyrene hele tiden kan få bedre og bedre vilkår.

I butikkerne kan vi gå efter mærker

I butikkerne er der netop kommet forskellige mærkningsordninger på produkterne, så vi som forbrugere netop har mulighed for at handle langt mere etisk forsvarligt. Det er altså en hjælp til os, så vi kan vælge kun de produkter til, hvor dyrene har haft de bedste forhold. Du kender det sikkert, når du skal købe æg. Her er der i dag angivet, om hønsene har været fritgående. Der er også kommet brugbare mærker på noget som kød, hvor man ud fra en vurder fra 1-3 i dag kan se, hvor godt dyrene har haft det. Hvis man vil have den bedste samvittighed, bør man vælge vurderingen på 3, da dette sikrer, at dyrene har haft meget mere tid ude i det fri, modsat at stå inde i stalden.

Til dig der dyrker landbrug

Men dyrevelfærd i landbrug er utroligt mange ting – og meget mere end blot fritgående arealer og stalde. Her har du som landbrugsdrivende mulighed for at få kvægrådgivning. Det gode ved denne slags rådgivning er, at det er noget, du kan vælge til, for at optimere dyrevelfærden i dit landbrug. Det betyder altså ikke, at der er nogen, der rykker ud, for at skulle omstrukturere hele din forretning.

Nej, det er god hjælp, du kan vælge til, for at få rådgivning i øjenhøjde. Det betyder, at du får hjælp af personer, der er helt opdaterede på, hvad der rører på sig inden for dyrevelfærd. Det kan du se som en brugbar viden, du kan trække på, uden at du selv behøver at skulle sætte dig ind i det. Desuden vil du opleve, at du bliver mødt af mennesker, der møder dig på din grund og dine præmisser. Her gennemgår i løbende sammen områder, der kan forbedres og alternativer, der kan overvejes.

Dyrevelfærd

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark