Fra Bryggeri Til Dyrefoder

//

I en tid, hvor bæredygtighed og genbrug er i fokus, søger virksomheder i alle brancher efter innovative måder at minimere deres affald og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Et eksempel på denne tilgang findes hos Kerteminde Bryggeri, hvor bryggeriets mask anvendes til at producere dyrefoder til især høns og køer som en måde at genanvende og opcykle restprodukter. 

1. Mask: En Bæredygtig Ressource:

Mask er et restprodukt fra bryggeriets brygningsproces. Disse fibre og kornrester har traditionelt været betragtet som affald og bortskaffet, men de indeholder stadig ernæringsmæssige værdier, der kan udnyttes på andre måder.

2. Opkogning og Tørring:

Efter brygprocessen opsamles masken og sendes til en speciel facilitet, hvor den opkoges for at frigøre eventuelle resterende sukkerarter og næringsstoffer. Derefter tørres masken ved lav temperatur for at fjerne overskydende fugt og forlænge holdbarheden.

3. Formulering af Dyrefoder:

Den tørrede mask bruges som en vigtig ingrediens i formuleringen af dyrefoder til forskellige dyr som f.eks. kvæg, svin, fjerkræ og endda kæledyr som hunde og katte. Masken tilføjer fibre, proteiner og andre næringsstoffer til foderet, hvilket gør det til en nærende og velsmagende kilde til dyrenes ernæringsbehov.

4. Fordelene ved mask som dyrefoder:

  • Næringsrigt: mask er en naturlig kilde til fibre, proteiner og andre næringsstoffer, der er gavnlige for dyrenes sundhed og trivsel.
  • Bæredygtig: Ved at genbruge mask som dyrefoder reduceres mængden af affald og bidrager til en mere bæredygtig affaldshåndtering.
  • Økonomisk: Brugen af mask som dyrefoder kan også være økonomisk fordelagtig for dyreejere og landmænd, da det ofte kan købes til en lavere pris end traditionelle foderingredienser.

5. Fremme af Cirkulær Økonomi:

Ved at omdanne bryggerimask til dyrefoder indgår bryggerier i en cirkulær økonomisk model, hvor affaldsprodukter genanvendes og opcycledes for at skabe nye ressourcer og produkter. Denne tilgang reducerer behovet for at udvinde nye materialer og minimerer miljøpåvirkningen af ​​bryggeriets aktiviteter.

Konklusion:

Brugen af mask til at producere dyrefoder er et glimrende eksempel på, hvordan virksomheder kan integrere bæredygtige praksisser i deres drift og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Ved at genanvende affaldsprodukter som bryggerimask til værdifuldt og næringsrigt dyrefoder viser bryggerier deres engagement i at minimere deres miljømæssige fodaftryk og fremme cirkulær økonomi. Lad os fortsætte med at støtte og fremme denne type bæredygtige initiativer, der bringer os tættere på en mere bæredygtig og ansvarlig fremtid.

Dyrevelfærd

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark