Opret testamente og hjælp dyr i nød

//

Der er rigtig mange forskellige gode grunde til at oprette testamente, og for de flestes vedkommende skyldes ønsket om oprettelse af testamente, at man som ægtefæller eller ugifte samlevende ønsker at sikre hinanden bedst muligt, således at den længstlevende arver mest muligt efter den førsteafdøde. Blandt de populæreste grunde er også ønsket om at ligestille evt. sammenbragte børn, der ellers ikke arver ens.

Velgørenhed er blevet mere populært

Det er dog gennem de seneste mange år blevet mere og mere populært at reservere en bestemt del af arven i testamentet til div. velgørende formål, der tilgodeser f.eks. dyrevelfærd, natur eller sociale organisationer. Man kan nemlig nøjes med bare at indsætte en dyrevelfærdsorganisation som f.eks. Dyrenes Beskyttelse til at modtage en vis procentdel eller et bestemt beløb. Det er helt op til dig selv, hvor meget du ønsker at give til et godt formål som dyrevelfærd.

Hvilke fordele er der ved at betænke dyrene?

En af de helt store fordele ved at testere til dyrevelfærd, er at velgørenhedsforeningen ikke betaler nogen arveafgift (boafgift) af den arv, som du testerer til dem. De modtager derfor beløbet helt ubeskåret og du sikrer dig, at flere af midlerne går til at hjælpe dyr i nød. Hvis du f.eks. testerer til dine søskende el. nevøer og niecer, skal disse betale en boafgift, der svarer til ca. 1/3 af den samlede arv – så det er ikke helt ligegyldigt i afgiftsmæssig forstand, om du testerer til venner og familie, eller til et godt formål som dyrevelfærden.

Testamentet kan blive gratis for dig

Mange velgørenhedsorganisationer tilbyder at betale dit testamente, hvis du betænker dem i testamentet, f.eks. Dyrenes Beskyttelse. Du kan dermed tilgodese dyrevelfærden og samtidig ikke skulle have en krone op ad lommen. I nogle tilfælde kan der endda blive mere arv til dine arvinger, hvis du donerer et bestemt beløb til velgørenhed – dette kaldes 30%-metoden, og er ofte anvendt i testamenter, hvor de ønskede arvinger er søskende, nevøer og niecer samt fjernere familiemedlemmer.

Hvis du ønsker at tilgodese dyrevelfærden og hjælpe dyr i nød, kan du oprette et testamente, hvor du samtidig kan bestemme en lang række forhold vedr. arven – herunder den overordnede fordeling til arvingerne. Du kan derudover overveje, om du vil testere til én af de foreninger, der tilbyder at betale dit testamente, f.eks. Dyrenes Beskyttelse.

Dyrevelfærd

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark