Udsugning til værkstedet

//

Er du ejer af et autoværksted, og er i tvivl om de forskellige krav til jer i forhold til udsugning til værksted? Arbejdstilsynet har mange forskellige krav til virksomheder, som bliver udsat for farlige stoffer og materialer igennem deres arbejde. De har opsat disse krav for at passe på medarbejdernes velbefindende og sundhed, da nogle af disse stoffer og materialer kan være meget skadelige. En af kravene indebærer udsugning værksted – dette er vigtigt, da det er en vigtig del af driften for en industrivirksomhed.

Hvilken betydning har det for dig, som ejer af et autoværksted?

For at du passer bedst muligt på dine ansatte, så bør du have rumventilation og udsugning i dit værksted, da det forbedrer kvaliteten af arbejdsmiljøet og lever op til kravene. Der er dog mange forskellige typer af udsugning, så her handler det om at finde det rette til dit værksted. FlexAir hjælper blandt andet erhverv som har behov for udsugning af svejserøg, bortsugning og filtrering af olietåger fra maskiner og bearbejdningscentre, sugning og filtrering af røg og støv fra laserskæring, sugning af dampe og gasser og sidst men ikke mindst udsugning af slibestøv ved produktionsprocesser og bearbejdningsprocesser.

Få hjælp og rådgivning

De kan også hjælpe med at rådgive og vejlede jer, så jeres nye, opdaterede og optimerede systemer lever op til de forskellige krav fra arbejdstilsynet, krav inden for miljøet samt at systemerne passer til jeres ønsker og behov. Det er nemlig meget forskelligt fra erhverv til erhverv, hvad der helt præcist er behov for. Et smedeværksted vil primært have behov for at få installeret et udsugningsanlæg, der kan udsuge svejserøg fra rustfrit stål, sort stål samt slibestøv fra de forskellige arbejdsprocesser på værkstedet. Hvorimod et undervisningslokale vil have fokus på et godt arbejdsmiljø i undervisningslokalerne. Det kan være at der skal skiftes sugearme i smedeværkstedet eller metalværkstedet.

Dyrevelfærd

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark